Test pro získání licence strojvedoucíhoTento test slouží pro ověření znalostí potřebných pro získání licence strojvedoucího (VOZ). Každý test je sestaven náhodně ZE VŠECH OTÁZEK a obsahuje soubor 100 otázek používaných u zkoušky všeobecné odborné způsobilosti pořádané Drážním úřadem.

Základní charakteristika testu:

  • počet otázek: 100
  • časový limit: 120 minut
  • maximální počet bodů: 100
  • nutný počet bodů: 80

Struktura otázek:

  • 50 otázek z oblasti Legislativa
  • 50 otázek z oblasti Technika

Pro rychlé vyzkoušení testu s omezeným počtem otázek oproti ostré zkoušce otázkami můžete využít zkrácený test.
Přejít na zkrácený test