Více o zkouškách všeobecné odborné způsobilosti strojvedoucích

Základní informace o zkouškách VOZ strojvedoucích

Zkoušky pro ověření všeobecné odborné způsobilosti pro získání licence strojvedoucího podle § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a vyhlášky č. 16/2012 Sb. zajišťuje Drážní úřad (DÚ).

Při zkoušce všeobecné odborné způsobilosti strojvedoucích se ověřují znalosti zejména následujících oblastí:

  • činnost strojvedoucího, pracovní prostředí, úloha a odpovědnost strojvedoucího během provozování drážní dopravy, osobní a zvláštní požadavky vyplývající z povinností strojvedoucího,
  • organizace drážní dopravy,
  • základní požadavky v oblasti železniční infrastruktury,
  • základní požadavky provozní komunikace,
  • skladba vlaků a technické požadavky na nákladní a osobní drážní vozidla,
  • všeobecná nebezpečí při provozování drážní dopravy a
  • základní fyzikální principy.

Průběh zkoušky
Průběh zkoušky pro získání licence strojvedoucího je upřesněn v § 3 vyhlášky Ministertva dopravy č. 16/2012 Sb.. Zkouška je neveřejná a skládá se z:

  • písemného testu a
  • ústního pohovoru před komisí.

Písemný test obsahuje 100 otázek. Ke každé otázce jsou dostupné 3 varianty odpovědí, z nichž právě jedna je správná. K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat v písemném testu i ústním pohovoru minimálně 80% z celkového možného počtu bodů.

Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí a vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti a úplnosti odpovědi.

Přejít ke zkouškovému testu

NEPŘEHLÉDNĚTE Zkoušky pro strojvedoucí ve Vašem mobilu...

Zkoušky pro strojvedoucí pro iPhone Zkoušky strojvedoucích pro Android